Konjunkturbildet

Konjunkturbildet er Finansdepartementets oversikt over forhold som er viktige for norsk økonomi

 

Konjunkturbildet

Konjunkturbildet gir en oversikt over forhold som er viktige for norsk økonomi, og er basert på en sammenstilling og tolkning av offentlig tilgjengelig statistikk. Redaksjonen for Konjunkturbildet 02/2012 ble avsluttet 18. juni 2012.

 

 

 


Utgaver i 2012

Konjunkturbildet 2/2012
Konjunkturbildet 1/2012


Utgaver i 2011

Konjunkturbildet 4/2011
Konjunkturbildet 3/2011
Konjunkturbildet 2/2011
Konjunkturbildet 1/2011


Utgaver i 2010

Konjunkturbildet 7/2010
Konjunkturbildet 6/2010
Konjunkturbildet 5/2010
Konjunkturbildet 4/2010
Konjunkturbildet 3/2010
Konjunkturbildet 2/2010
Konjunkturbildet 1/2010


Utgaver i 2009

Konjunkturbildet 5/2009
Konjunkturbildet 4/2009
Konjunkturbildet 3/2009
Konjunkturbildet 2/2009
Konjunkturbildet 1/2009


Utgaver i 2008

Konjunkturbildet 6/2008
Konjunkturbildet 5/2008
Konjunkturbildet 4/2008
Konjunkturbildet 3/2008
Konjunkturbildet 2/2008
Konjunkturbildet 1/2008

 
Utgaver i 2007

Konjunkturbildet 9/2007
Konjunkturbildet 8/2007
Konjunkturbildet 7/2007
Konjunkturbildet 6/2007
Konjunkturbildet 5/2007
Konjunkturbildet 4/2007
Konjunkturbildet 3/2007
Konjunkturbildet 2/2007
Konjunkturbildet 1/2007


Utgaver i 2006

Konjunkturbildet – 9/2006
Konjunkturbildet – 8/2006
Konjunkturbildet – 7/2006
Konjunkturbildet – 6/2006
Konjunkturbildet – 5/2006
Konjunkturbildet – 4/2006
Konjunkturbildet – 3/2006
Konjunkturbildet – 2/2006
Konjunkturbildet – 1/2006

Utgaver i 2005
Konjunkturbildet – 8/2005
Konjunkturbildet – 6/2005
Konjunkturbildet – 4/2005
Konjunkturbildet – 3/2005
Konjunkturbildet – 2/2005
Konjunkturbildet – 1/2005

Utgaver i 2004
Konjunkturbildet – 8/2004
Konjunkturbildet – 7/2004
Konjunkturbildet – 6/2004
Konjunkturbildet – 5/2004
Konjunkturbildet – 4/2004
Konjunkturbildet – 3/2004
Konjunkturbildet – 2/2004
Konjunkturbildet – 1/2004

Utgaver i 2003
Konjunkturbildet – 8/2003
Konjunkturbildet – 7/2003
Konjunkturbildet – 6/2003
Konjunkturbildet – 5/2003
Konjunkturbildet – 4/2003
Konjunkturbildet - 3/2003
Konjunkturbildet - 2/2003
Konjunkturbildet - 1/2003

Utgaver i 2002
Konjunkturbildet - 7/2002
Konjunkturbildet - 6/2002
Konjunkturbildet - 5/2002
Konjunkturbildet - 4/2002
Konjunkturbildet - 3/2002
Konjunkturbildet - 2/2002
Konjunkturbildet - 1/2002

Utgaver i 2001
Konjunkturbildet - 9/2001
Konjunkturbildet - 8/2001
Konjunkturbildet - 7/2001
Konjunkturbildet - 6/2001
Konjunkturbildet - 5/2001
Konjunkturbildet - 4/2001
Konjunkturbildet - 3/2001
Konjunkturbildet - 2/2001
Konjunkturbildet - 1/2001