Makroøkonomiske anslag

Anslag for en del makroøkonomiske størrelser 2017 og 2018 fra ulike prognosemiljøer.

Anslag 2017 og 2018