Makroøkonomiske anslag

Anslag for en del makroøkonomiske størrelser.

Se anslagene i tabell 2.1 i Nasjonalbudsjettet 2021