Muligheter for alle

Regjeringen har lagt fram stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraft. Meldingen tar opp ulikhet og lavinntekt i Norge i et internasjonalt perspektiv, arbeidsmarkedets og trygdeordningenes betydning, læring gjennom hele livet, ulikhet i helse, demokratisk og sosial deltakelse og erfaringer fra andre land om hva som kan være drivkrefter bak endring i inntektsfordelingen. Meldingen presenterer regjeringens innsats for å bidra til sosial bærekraft og motvirke ulikhet.

Profilelement

Spørsmål og svar

Om likhet og ulikhet, Norge i forhold til resten av verden, og regjeringens innsats for å bevare et samfunn med små forskjeller.

Profilelement

Dette har skjedd til nå

Få et innblikk i regjeringens arbeid mot ulikhet med denne tidslinjen.

Videoer

Jobbhåpet

– Jeg tror ikke jeg kommer til å grue meg en eneste dag til, sier Eva-Brit Langva, som har sin første arbeidsdag på 15 år denne uken.

Sammen om frivilighet

– Den gleden du ser andre får, er motivasjon nok, sier Jonas Berg, frivillig hos Røde Kors. Frivilligheten bidrar til et velfungerende og varmere samfunn.

Tømrerdrømmen

– Øvelse gjør mester, sier tømrerlæring Shakib Javad. God integrering og utdanning er viktige tiltak mot ulikhet og utenforskap.

Mer om temaet

Profilelement

Bærekraft og konkurransedyktighet

Høy produktivitet og et konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for vekst i økonomien og velferd i samfunnet.

Profilelement

Integrering gjennom kunnskap

Et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft.

Profilelement

Jobb som medisin mot ulikhet

Regjeringen ønsker at alle som kan jobbe får sjansen i arbeidslivet.

Profilelement

Utdanning gir muligheter for alle

Gode skoler og barnehager som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn er de viktigste bidragene for å skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle.

Profilelement

Nett-TV:

Pressekonferansen på Løkenåsen skole

Deltagere er: Finansminister Siv Jensen (FrP), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).