Eget nettsted om hvitvasking

Hvitvasking.no er etablert og drives i fellesskap av Finanstilsynet og Økokrim ved Enheten for finansiell etterretning (EFE). Nettsiden er ment som en nasjonal ressurs for rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven og andre interesserte i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Formålet med nettsiden har vært å samle informasjon på ett sted, for at det skal være lettere å orientere seg om arbeidet på feltet.

Egen portal for hvitvasking - hvitvasking.no