Perspektivmeldingen 2017

Finansdepartementet legger hvert 4. år frem en stortingsmelding, kalt perspektivmeldingen, hvor fremtidens utfordringer for landet og regjeringens strategi for å møte dem blir presentert. Her drøftes viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene. I Perspektivmeldingen 2017 trekkes det frem at det er nødvendig med en tydeligere prioriteringer av mål og en aktiv, systematisk og kontinuerlig innsats for å øke effektiviteten i offentlig sektor.

Illustrasjonsbilde

31. mars 2017:

Perspektivmeldingen 2017:

Norge er godt rustet til å møte fremtiden. Mange deltar i arbeidslivet, og vi har store naturressurser, en kompetent arbeidsstyrke og solide statsfinanser. Velstanden er jevnere fordelt enn i de fleste andre land. Vi som bor her, har i stor grad ressurser og frihet til å styre våre liv etter egne vurderinger og ønsker.

Illustrasjonsbilde

Video:

Fremtidens utfordringer

I videoen snakker statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (FrP) om hvordan fremtidens utfordringer kan løses.

Foredrag, plansjer, Nett-TV:

Seminarer om norsk økonomi

Som en del av arbeidet med Perspektivmeldingen 2017 arrangerte Finansdepartementet fire seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene.

Aktuelt nå

Nett-tv

Illustrasjonsbilde

31. mars 2017:

Trygger Norge for fremtiden

– Norge er godt rustet for å møte fremtiden, og vi må fortsette å ta gode valg. For å lykkes ønsker denne regjeringen å føre en aktiv politikk som tar landet fremover, slik at Norge blir et godt land å bo i også for fremtidige generasjoner, sier statsminister Erna Solberg (H).

9. november 2016:

Seminar: Arbeidsmarkedsintegrasjon av flyktninger i de nordiske landene

Hvordan skaper vi vellykket integrasjon? Hva kan de nordiske landene lære av hverandre? I morgen torsdag 10. november arrangerer Finansdepartementet i samarbeid med Nordisk ministerråd et seminar om arbeidsmarkedsintegrasjon av flyktninger i de nordiske landene.

Nett-tv

Se sendingen her

1. september 2016:

Perspektivmeldingen 2017: Seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris

Tirsdag 13. september arrangerte Finansdepartementet i samarbeid med NHH og Bergen Næringsråd et seminar i Bergen om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris. Finansminister Siv Jensen åpnet seminaret. Seminaret er det fjerde seminaret som arrangeres for å få innspill til arbeidet med Perspektivmeldingen 2017.