Oversikt over seminarer

Som en del av arbeidet med Perspektivmeldingen 2017 arrangerte Finansdepartementet fire seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene.

Seminar 1: Oppstartsseminaret, som ble avholdt i januar 2016, tok for seg overordnede spørsmål knyttet til vår velferdsmodell.
Seminar 2: Det andre seminaret, som ble avholdt i mars 2016, tok for seg utfordringer som følge av aldringen av befolkningen
Seminar 3: Det tredje seminaret, som ble avholdt 7. juni i Oslo, tok for seg innvandring og integrering.
Seminar 4: Det fjerde seminaret, ble avholdt i september 2016 i Bergen, tok for seg hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris.