Foredragsholdere

 

 

Grete Brochmann
Grete Brochmann er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi  ved Universitetet i Oslo. Fagfeltet hennes er internasjonal migrasjon, EUs politikkutvikling på innvandrings-området, integrasjonspolitikk i velferdsstater, samt historiske studier av innvandring til Norge. Hun leder for tiden et offentlig utvalg om konsekvenser av innvandring for norsk økonomi og norsk samfunnsutvikling.

 

John Hassler
John Hassler er svensk økonom og professor ved Universitetet i Stockholm. Forskningsfeltet hans er bl.a. velferdsstaten, velferdsordninger, fordeling, optimal skatt, trygdeordninger, global oppvarming og langsiktig vekst Han leder det svenske finanspolitiske rådet og er medlem av komiteen som deler ut Riksbankens pris til minne om Alfred Nobel. PhD fra MIT. 

 

Torben Magnus Andersen
Torben Magnus Andersen er dansk økonom og professor i økonomi ved Århus Universitet. Fagfeltet hans er velferdsstatens økonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og finans-politikk. Han har ledet Det økonomiske rådet og Velferdskommisionen i Danmark og er medlem av det svenske finanspolitiske rådet og det norske modell- og metodeutvalget. PhD fra CORE, Université Catho-lique de Louvain, Belgia.

 

Øyvind Østerud
Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap/internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980. Fagfeltet er særlig demokrati, styreform og regimeendring, geopolitikk og internasjonale konflikter, samt suverenitet og nasjonalisme. Ledet Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi 2009-11.

 

Thomas Hegghammer
Thomas Hegghammer er forsker ved Forsvarets forsknings-institutt og professor II i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på militant islamisme siden før 11. september 2001 og har skrevet en rekke bøker og artikler om al-Qaida, islamisme i Saudi-Arabia, jihad-ideologier og fremmedkrigere. Han er utdannet ved Oxford og Sciences-Po Paris, har jobbet på Princeton, Harvard og Stanford, og har vitnet i den amerikanske kongressen og det britiske parlamentet.

 

Kristin Clemet
Kristin Clemet er daglig leder i den liberale tankesmien Civita. Hun har en lang politisk karriere som bl.a. stortingsrepresentant, arbeids- og administrasjonsminister og utdannings- og forskningsminister. Hun har også vært viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).