Perspektivmeldingen 2021

Perspektivmeldingen legges frem for Stortinget hvert 4. år. Meldingen handler om utfordringer i norsk økonomi de neste førti årene, og regjeringens strategier for å løse dem. I tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.

Omslag

Perspektivmeldingen 2021

Meld. St. 14 (2020–2021)

12.02.2021: Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Nett-tv

Se sendingen her

Pressekonferanse om Perspektivmeldingen

10.02.2021: Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og finansminister Jan Tore Sanner legger fram regjeringens perspektivmelding på en pressekonferanse fredag 12. februar kl. 12.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde av gutt

10. mars 2021

Deltar på Ungdommens pressekonferanse

Onsdag 10. mars deltar finansminister Jan Tore Sanner på Ungdommens pressekonferanse om Perspektivmeldingen 2021 på Elevkanalen/TV 2 Skole.

perspektivmeldingen 2021

Perspektivmeldingen 2021:

Et av verdens beste utgangspunkt for å lykkes

I dag legger regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. Meldingen handler om hvilke utfordringer Norge har frem mot 2060, og regjeringens strategier for å løse dem.

Nett-tv

Se sendingen her

Pressekonferanse om Perspektivmeldingen

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og finansminister Jan Tore Sanner legger fram regjeringens perspektivmelding på en pressekonferanse fredag 12. februar kl. 12.