Europakommisjonen sender på høring utkast til nye regionalstøtteretningslinjer

Europakommisjonen sender på høring utkast til nye regionalstøtteretningslinjer (Regional Aid Guidelines – RAG) – ingen begrensninger for energisektoren, men noe justerte formuleringer knyttet øvrige sektorbegrensninger, blant annet transport.