Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Taler og artikler

Her samler vi taler og artikler om bedre skatte- og avgiftsforvaltningen som har vært publisert. Innleggene ligger i kronologisk rekkefølge, med det nyeste først.

Grunnløse påstander i BT             

Bergens Tidende har den siste uken satt søkelys på Regjeringens arbeid for en bedre skatte- og avgiftsforvaltning. Jeg ser behov for å forklare hvorfor Regjeringen har igangsatt dette viktige arbeidet og samtidig oppklare noen åpenbare feil.

Kemnere rosemaler skatteoppkreving

Hvis man sammenligner resultatene på tvangsinnkreving hadde kommunene i 2014 et resultat på 64,4 pst. på restskatt, mens Skatteetatens resultat på tvangsinnkreving av merverdiavgift var 75,3 pst, skriver statssekretær Paal Bjørnestad i DN.

Kampen mot svart arbeid

De faglige rådene har vært klare lenge: Å samordne skatteoppkreveroppgavene med tilsvarende oppgaver i Skatteetaten vil gi en mer effektiv tjeneste med høyere kvalitet, mer forenkling og mer rettssikkerhet for borgerne, skriver finansminister Siv Jensen.

Faglig enighet om skatteinnkreving

Arbeidslivkriminalitet må bekjempes, og de faglige rådene om hvordan er entydige: Skatteetaten må innkreve skattene, skriver finansminister Siv Jensen.

En fremtidsrettet skatteoppkreving

I et leserinnlegg i Sunnmørsposten 9. februar oppfordrer Trond Ellefsen fra Delta regjeringen om å snu i forslaget om å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Jeg er naturlig nok uenig i at vi bør det, og vil forsøke å forklare hvorfor, skriver statssekretær Jon Georg Dale.

En mer effektiv skatteoppkreving

I produktivitetskommisjonens første rapport som ble publisert 10. februar presiseres det at offentlig sektor har et stort effektiviseringspotensial. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, og å effektivisere og forbedre skatteoppkrevingen er et av tiltakene for å oppnå dette, skriver statssekretær Paal Bjørnestad.

Ingen skattesmell

Ukeavisen ledelse skriver 6. februar om regjeringens forslag om å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, som nå er på høring. Jeg kan berolige alle om at risikoen for "skattesmell" er langt lavere enn motstanderne av forslaget liker å gi uttrykk for, skriver Siv Jensen.   

En effektiv og moderne skatteoppkreving

- Det er bred politisk enighet om at det er viktig med bedre bekjempelse av svart økonomi, god rettsikkerhet for skattytere, forenkling for næringslivet, sterke regionale kompetansemiljøer og effektiv bruk av samfunnets ressurser. Å samle all forvaltning av skatt og avgift i Skatteetaten er et avgjørende bidrag til dette, skriver finansminister Siv Jensen i Nationen.   

Skatteoppkrevingen kan bli langt bedre

- I en kronikk i Kommunal Rapport den 14. november hevder Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) at Norge kan miste betydelige inntekter dersom skatteinnkrevingen blir overført til Skatteetaten. Vårt forslag bygger på to NOUer og flere grundige faglige utredninger. Jeg er derfor trygg på at å samle ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten er den klart beste løsningen, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, skriver finansminister Siv Jensen. 

Reformtørkens tid er over

- Regjeringens budsjettforslag som nå diskuteres i Stortinget, peker i en klar retning: Vi fornyer offentlig sektor. Åtte år med rød-grønn reformtørke er over. Effektivisering og modernisering er ikke bare noe vi skal holde oss med i festtaler, skriver finansminister Siv Jensen.  

Skatteetatens samfunnsoppdrag – nå og i fremtiden

- Skatteetaten blir av mange sett opp til når det gjelder fornying og modernisering av egne tjenester. Det gjør meg stolt som øverste sjef for etaten. Jeg oppfatter Skatteetatens medarbeidere som endringsdyktige og utviklingsorienterte, sa finansminister Siv Jensen i sitt foredrag på konferansen til NTL Skatt.     

En bedre og mer effektiv skatteinnkreving

- Fungerende ordfører i Gratangen, Rita H. Roaldsen, uttrykker i Harstad Tidende 11. august bekymring for at regjeringens varslede planer om å flytte skatteinnkrevingen til Skatteetaten vil sentralisere arbeidsplasser til Oslo, svekke fagmiljøene og fjerne lokalkunnskapen. Jeg mener Roaldsen tar feil, og at hun tydeligvis ikke har lest Regjeringens budskap godt nok, skriver finansminister Siv Jensen.

Til toppen