Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oversikt over dokumenter

Her vil du finne alle offisielle dokumenter fra Finansdepartementet og eventuelt annen relevant informasjon vedrørende prosessen. Dokumentene vil bli lagt ut løpende.

 

 04.01.2018 Rapport om ny organisering av Skatteetaten
 05.04.2017 Rapport om alternativ overordnet organisering av Skatteetaten
 16.02.2016 Oppdragsbrev fra Finansdepartementet: Utredning av organiseringen av Skatteetaten
 12.05.2015 Høring om nytt system for merverdiavgift ved import
 12.05.2015 Styrker kampen mot svart økonomi
 18.02.2015 Rapport om utsatt avregning for merverdiavgift
 11.02.2015 Svarbrev på rim fra Finansdepartementet
 06.02.2015 Utredning av ny kontorstruktur i Skatteetaten - endret frist
 04.02.2015 Brev fra Ulstein kommune
 08.01.2015 Hovedrapport: Overføring av oppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten
 01.12.2014 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten
 24.11.2014 Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten
 18.11.2014 Mottok utredning om styrket grensekontroll
 17.09.2014 Oppdragsbrev – utredning av systemmessige moderniseringsbehov for Toll- og avgiftsetaten etter oppgaveoverføring til Skatteetaten
23.06.2014 Pressemelding 32/2014: Effektiviserer og styrker skatteoppkrevingen
23.06.2014 Brev til Skattedirektoratet: Bedre skatte- og avgiftsforvaltning – Utredning av ny kontorstruktur i Skatteetaten
23.06.2014 Brev til alle kommuner: Informasjon om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten
23.06.2014 Brev til Skattedirektoratet: Bedre skatte- og avgiftsforvaltning - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten - oppdragsbrev
18.06.2014 Pressemelding 29/2014: Årsavgiften erstattes med forsikringsavgift
09.05.2014 Brev til Statens innkrevingssentral og Skattedirektoratet: Bedre skatte- og avgiftsforvaltning – Innlemming av Statens innkrevingssentral i Skatteetaten
01.04.2014 Pressemelding 10/2014: Statens innkrevingssentral blir en del av Skatteetaten
04.03.2014 Pressemelding 06/2014: Styrket grensekontroll og en mer effektiv offentlig sektor
28.03.2014 Brev til Toll- og avgiftsdirektoratet: Styrking av Toll- og avgiftsetatens grensekontroll - oppdragsbrev
28.03.2014 Brev til Skattedirektoratet: Overføring av oppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten – oppdragsbrev
Til toppen