Årsavgiften legges om fra 2018

2017 er siste året årsavgiften for kjøretøy kreves inn. Årsavgiften legges om til en trafikkforsikringsavgift og vil fra 2018 faktureres via bilforsikringen. Omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere. Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på kjøretøyet. Siden en forsikringsavtale løper for ett år av gangen, vil en del allerede i år få fakturaer med trafikkforsikringsavgift for 2018.

Kronikk: Bedre for bilistene, billigere for fellesskapet

Årsavgiften for kjøretøy legges om og vil fra 2018 faktureres via bilforsikringen. Det gjør at du kan dele opp avgiften gjennom året, skriver finansminister Siv Jensen og adm. direktør i Finans Norge Idar Kreutzer i en kronikk på NRK Ytring i dag.

Årsavgiften legges om fra 2018

Regjeringen foreslår at årsavgiften erstattes av en trafikkforsikringsavgift. Avgiften vil bli en del av bilforsikringen.

Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

2017 er siste gang du betaler årsavgift for kjøretøy. Fra 1. januar 2018 skal du i stedet betale trafikkforsikringsavgift til ditt forsikringsselskap som i sin tur betaler avgiften inn til staten. Avgiften vil komme i tillegg til din forsikringspremie til forsikringsselskapet og betales på samme faktura som forsikringen.

Kontakt

Kommunikasjonsenheten (KOM)

Telefon: 22 24 44 11
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, Oslo