Innbetalt investeringsavgift i 2001 i millioner kroner, fordelt på fylker

Innbetalt investeringsavgift i 2001 i millioner kroner, fordelt på fylker

Fylke

Investeringsavgift

Prosentvis andel
av total avgift

Østfold

193

3 %

Akershus

1 349

23 %

Oslo

1 797

30 %

Hedmark

103

2 %

Oppland

105

2 %

Buskerud

215

4 %

Vestfold

158

3 %

Telemark

97

2 %

Aust-Agder

52

1 %

Vest-Agder

122

2 %

Rogaland

430

7 %

Hordaland

428

7 %

Sogn og Fjordane

72

1 %

Møre og Romsdal

192

3 %

Sør-Trøndelag

220

4 %

Nord-Trøndelag

59

1 %

Nordland

179

3 %

Troms

110

2 %

Finnmark

25

0 %

Kilder: Skattedirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet