OECDs retningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter (1995)

Norsk oversettelse av OECDs Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. OECD-rapporten ble godkjent av OECD rådet 13. juli 1995.

Les dokumentet her