Mottatte innspill

Hjelmeland kommune
Høyanger kommune
Kristiansand kommune
Kystverket
Rana kommune
Saltdal kommune
Telenor
Statnett
Kongelig Norsk Båtforbund
Leirfjord kommune
Fylkesmannen i Vestfold
Rogaland fylkeskommune - fylkesrådmannen
Kvinnherad kommune
Bømlo kommune
Oljeindustriens Landsforening
Friluftrådenes Landsforbund
Landssammenslutninga av Norske vindkraftskommuner
KS
Hurum kommune
Sandøy kommune
Fiskeridirektoratet
Fitjar kommune
Telemark fylkeskommune
Tingvoll kommune
Sogn og fjordane fylkeskommune
Hitra kommune
Leka kommune
Norges Seilforbund
Fiskeri og havbruksnæringens landsforening
Lebesby kommune
Troms fylkeskommune
Smøla kommune
Loppa kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
NSL
Åfjord Næringsforening
Nærøy kommune
Kristansund kommune
Norsk Havneforbund
Landsorganisasjonen i Norge
NORBOAT
Norges Fiskarlag
Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdeling
Telemark fylkesmannskontor
Nordkapp kommune
Buskerud fylkesmannskontor
Møre og Romsdal fylkesmannskontor
Rødøy kommune
Alta kommune Plan- og utviklingssektoren
Gassco AS
Kåfjord kommune
Energibedriftenes landsforening
Bjarkøy kommune
Finnøy kommune
Radøy kommune
Frøya kommune
Gulen kommune
Austevoll kommune
TeamBodøKF
Næringslivets Hovedorganisasjon - Troms
Måsøy kommune
Tysnes kommune (møtebok)
Havnefogd i Tønsberg kommune
Rogaland fylkeskommune