Vedrørende Etikkrådets vurdering av investeringer i selskapet Monsanto Co

Det foreligger informasjon om at selskapets produsenter av hybride bomullsfrø benytter barn mellom 8 og 15 år som arbeidskraft, og at disse barna som en følge av dette utsettes for helserisiko, bl.a. gjennom eksponering fra plantevernmidler og ikke får skolegang.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland besluttet i august 2005 å vurdere om virksomheten til selskapet Monsanto Co (”Monsanto”) kunne innebære medvirkning for fondet til grove eller systematiske brudd på menneskerettigheter i henhold til de etiske retningslinjene punkt 4.4, annen setning, første alternativ.

Pr. 31 desember 2005 var markedsverdien av Pensjonsfondets aksjebeholdning i Monsanto NOK 657 748 000,-.

Les hele tilrådningen her