Brev fra Finansdepartementet

Statens pensjonsfond

2013

  • Brev til Norges Bank: Gjennomgang av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland

2006

  • Brev til Norges Bank: Ny nedvektingsregel for referanseporteføljens obligasjoner i USD (02.11.06)

2005

  • Brev til Norges Bank: Begrensning av Petroleumfondets kredittrisiko i forhold til enkelte svært store obligasjonslånetakere i USA (06.05.05)