Ansettelse av ny NBIM-leder

Ansvarsfordelingen i arbeidet med å ansette daglig leder av Norges Banks forvaltning av SPU, følger av sentralbankloven. Det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for ansettelsen. Slik er det også i Folketrygdfondet og andre særlovselskaper.

Videre følger det at Finansdepartementet:

  • skal kunne komme med innspill til kvalifikasjonskravene som blir lagt til grunn ifm. utlysningen av stillingen som daglig leder av NBIM.
  • bør bli orientert om aktuelle kandidater før hovedstyret fatter endelige beslutning.

I prosessen som ledet frem til ansettelse av ny leder for NBIM denne våren, har Finansdepartementet hatt dialog med banken i tråd med de føringene som ligger i loven.

3. januar 2020: E-post fra Norges Bank til Finansdepartementet om stillingsutlysning (PDF) og vedlegg med utkast til utlysningstekst (PDF)

7. januar 2020: E-post fra Finansdepartementet til Norges Bank om stillingsutlysning (PDF) og vedlegg med merknader til utlysningstekst (PDF)

3. mars 2020: E-post fra Finansdepartementet til Norges Bank om behov for vurderinger av aktuelle kandidaters kvalifikasjoner opp mot kravene i stillingsutlysningen samt redegjørelse for skattemessige forhold ved delvis bosted utenfor landet mv. (PDF)

17. mars 2020: E-post fra Norges Bank til Finansdepartementet om en av de aktuelle kandidatene som leder av NBIM (PDF) og vedlegg med redegjørelse om skattemessig bosted fra advokatfirmaet Wikborg Rein (PDF)

22. og 24. april 2020: E-post-utveksling mellom Finansdepartementet og Norges Bank om spørsmål fra Stortinget

23. april 2020: E-post-utveksling mellom Finansdepartementet og Norges Bank om spørsmål fra Stortinget og vedlegg med spørsmål fra Norges Banks representantskap (PDF)

30. april 2020: Norges Banks hovedstyres svar på spørsmål fra Norges Banks representantskap (PDF) 

17. august 2020: Brev til Stortinget: Oppfølging av svar på spørsmål nr. 2251 til skriftlig besvarelse

18. august 2020: Brev til Stortinget: Juridisk utredning - sentralbankloven § 1-6 og § 2-13 – Dokument 9:1 (2019-2020)

20. august 2020: Brev til Stortinget: Anmodning om innsyn etter Stortingets forretningsorden § 74 – innsyn i forbindelse med Dokument 9:1 (2019-2020)

21. august 2020: Brev til Stortinget: Lovavdelingens uttalelse – Dokument 9:1 (2019-2020)

21. august 2020: Referat fra møte mellom Finansdepartementet og Norges Bank (PDF)