Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Anbudskonkurranse om ny rammeavtale om ekstern kvalitetssikring

For statlige investeringsprosjekter med anslått samlet investeringskostnad over 750 mill. kroner er det i dag krav om ekstern kvalitetssikring ved to viktige beslutningspunkter.

For statlige investeringsprosjekter med anslått samlet investeringskostnad over 750 mill. kroner er det i dag krav om ekstern kvalitetssikring ved to viktige beslutningspunkter.

Dette omfatter KS1, som er en kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt, og KS2 som er kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget. Kvalitetssikringen gjennomføres av private konsulentfirmaer som etter en anbudskonkurranse har rammeavtale med Finansdepartementet.

Dagens rammeavtale utløper 21. september 2019 og Finansdepartementet har lyst ut anbudskonkurranse om en ny rammeavtale for kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for statens investeringsprosjekter med tilbudsfrist 3. mai 2019 klokken 10.00. Anbudskonkurransen er tråd med anskaffelsesreglene kunngjort på Doffin og TED.

Finansdepartementet har utarbeidet et nytt rundskriv, R-108/19 Statens prosjektmodell – Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten (pdf) som fastsetter kravene og beskriver ordningen slik den vil gjelde fra 21. september 2019. Relevant informasjon om konkurransen samles på denne siden. 

Les mer:

Til toppen