Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring

For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser, stilles det spesifikke krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Den eksterne kvalitetssikringen gjennomføres av konsulentselskaper som har rammeavtale med Finansdepartementet.

Fra 21. september 2019 har følgende leverandører rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for store statlige investeringsprosjekter med Finansdepartementet:

  1. Holte Consulting AS, Menon Economics AS og A-2 Norge AS og underleverandør Voie Prosjekt AS
  2. Atkins Norge AS, Promis AS og Oslo Economics AS
  3. Metier OEC AS og Vista Analyse AS
  4. Dovre Group Consulting AS, Transportøkonomisk Institutt AS og underleverandør Dovre Group Projects AS
  5. Concreto AS, Tyréns AB og Scienta AS og underleverandør OCG AS
  6. Marstrand AS og Møreforsking Molde AS med underleverandører
  7. Ernst & Young AS, WSP Norge AS, WSP Sverige AB og Sintef AS

Målet med ordningen er å legge til rette for at prosjektene er tilstrekkelig utredet, og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer.

For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser, stilles det spesifikke krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter når anslått samlet kostnadsramme er over en gitt terskelverdi. Fra 21. september 2019 vil terskelverdien være 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter, og én milliard kroner for øvrige prosjekter.

Det er krav om ekstern kvalitetssikring ved to viktige beslutningspunkter:

  • KS1, som er en kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt
  • KS2, som er kvalitetssikring av styringsunderlaget og kostnadsoverslaget før en eventuell investeringsbeslutning i Stortinget.

Anbudskonkurransen ble i tråd med anskaffelsesreglene kunngjort på Doffin og TED. Rammeavtalens varighet er to år, med opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

Finansdepartementet har videre utarbeidet et nytt rundskriv, R-108/19 Statens prosjektmodell – Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten (pdf) som fastsetter kravene og beskriver ordningen slik den vil gjelde fra 21. september 2019.

Mer informasjon om den gjennomførte konkurransen:

Til toppen