Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erfaringsutveksling og utviklingsarbeid

For å bidra til erfaringsutveksling på tvers av departementer og sektorområder, har Finansdepartementet etablert et såkalt Kvalitetssikringsforum, hvor det avholdes jevnlige møter.

I Kvalitetssikringsforumet deltar alle departementer og etater som berøres av ordningen, samt konsulentfirmaer med rammeavtale om kvalitetssikring. Her diskuteres felles metodiske og praktiske utfordringer og behovet for ytterligere veiledning. Målet er å bidra til videre faglig utvikling av ordningen.

På oppdrag fra Finansdepartementet har Ernst og Young i 2016 gjennomført en kartlegging av tidsbruk og kostnader ved KS-ordningen. Kartleggingen skal bidra til bedre oversikt over prosessen som grunnlag for å vurdere effektiviseringstiltak.

Les rapporten med resultatene av kartleggingen

Til toppen