Frokostseminar om nye krav til internrevisjon i staten

Finansdepartementet har fastsatt rundskriv om internrevisjon i statlige virksomheter. Statlige virksomheter med inntekter eller utgifter over 300 millioner skal vurdere om de bør bruke internrevisjon. For virksomheter som allerede har etablert internrevisjon, stilles det også krav til innretning av internrevisjonen. Kravene gjelder fra 1. juni 2015, med en tilpasningsperiode fram til 1. mai 2016.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) arrangerer i samarbeid med Finansdepartementet frokostseminar for henholdsvis virksomheter 1. september 2015 og departementer 2. september 2015. På seminarene får du en introduksjon til de nye retningslinjene til internrevisjon fastsatt av Finansdepartementet og presentasjon av nytt veiledningsmateriell fra DFØ.

Siden flere av virksomhetene som omfattes av kravet til vurdering ikke ligger i Oslo, vil frokostseminaret 1. september bli sendt på Nett-TV.

For mer informasjon om internrevisjon se DFØ sine nettsider.

Nett-tv Frokostseminar om nye krav til internrevisjon i staten

Se sendingen her

Se sendingen her