Pilotvirksomheter i periodiseringsprosjektet

Pilotvirksomheter

Valg av pilotvirksomheter i Periodiseringsprosjektet ble gjort i samarbeid med departementene. Følgende virksomheter har deltatt i prosjektet:

 

Virksomhet

Finansieringsform

Departement

Fiskeridirektoratet

Bruttobudsjettert

FKD

Forsvarsbygg

Nettobudsjettert (24-post)

FD

Husbanken

Bruttobudsjettert

KRD

Jernbaneverket

Bruttobudsjettert

SD

Kystverket

Bruttobudsjettert

FKD

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Bruttobudsjettert

HOD

Norges geologiske undersøkelse

Bruttobudsjettert

NHD

Justervesenet

Bruttobudsjettert

NHD

Norsk utenrikspolitisk institutt

Nettobudsjettert (50-post)

KD

Universitetet i Bergen

Nettobudsjettert (50-post)

KD

Universitetet i Stavanger

Nettobudsjettert (50-post)

KD