Pensjon

Aldersgrensene i statlige stillinger og andre stillinger tilknyttet Statens pensjonskasse

Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. (aldersgrenseloven) gjelder stillingsforhold tilknyttet Statens pensjonskasse og som ikke omfattes av særlige lovbestemmelser ellers. Oversikt over gjeldende aldersgrenser er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. (aldersgrenseloven) gjelder stillingsforhold tilknyttet Statens pensjonskasse og som ikke omfattes av særlige lovbestemmelser ellers.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en oversikt over gjeldende aldersgrenser: aldersgrensene i staten.