Inntektssikring og inkludering i arbeidslivet

I norsk arbeidsliv legges det til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet.

Samtidig vil det alltid være en del personer som ikke er i stand til å jobbe. Disse skal sikres en anstendig og forutsigbar inntekt.

Inntektssikring

Inntektssikringen skjer gjennom ordninger som (alle lenkene går til NAVs nettsider):

Inkludering i arbeidslivet

Dersom man har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan man få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet. Det er et tilbud om opplæring og arbeidstrening.

Koordinering og oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er også viktig for inkludering i arbeidslivet. Avtalen er inngått mellom staten og partene i arbeidslivet.