Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene – 2017

KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer i fellesskap til en konferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontorene mandag 24. april 2017, på Radisson Blu Plaza hotell, Oslo.

Se konferansen i opptak:

Konferansen retter seg først og fremst mot eierne av NAV-kontorene: Rådmenn og fylkesdirektørene i Arbeids- og velferdsetaten samt ledere og avdelingsledere i NAV-kontorene. Konferansen er også aktuell for andre med interesse i partnerskapet som NAV fylke, Fylkesmannen, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet. 

Møteplasser og fora for å utveksle erfaringer er viktig i arbeidet med å videreutvikle partnerskapet mellom stat og kommune. Denne konferansen vil ha et spesielt blikk på ungdom. Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet, legger rammen for utviklingen av NAV-kontorene og partnerskapet. En arbeidsgruppe med deltakere fra arbeids- og velferdsforvaltningen, kommunesektoren og Sentralt brukerutvalg la i januar frem rapporten «Utviklingen av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar». Rapporten vil bli presentert, kommentert og reflektert over i denne konferansen.

Tid: Mandag 24. april 2017, kl: 10.00–15.45

Sted: Radisson Blu Plaza hotel, Oslo sentrum

Målgruppe: Rådmenn og fylkesdirektørene i Arbeids- og velferdsetaten, samt ledere og avdelingsledere ved NAV-kontorene. Konferansen er også aktuell for andre med interesse i partnerskapet som NAV fylke, Fylkesmannen, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Formål: Understøtte og videreutvikle partnerskapet mellom stat og kommune i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Program 

09:30 Registrering og morgenkaffe

10:00 Velkommen ved dagens møteleder, Aslak Bonde

10:05 Åpning av konferansen, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

10:25 UNGDOM

Daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo Tone Fløtten om utfordringsbildet for ungdom og hva forskningen sier om god oppfølging.

11:00 «Det er oss det handler om»

Proffene i Forandringsfabrikken – gir råd om hvordan NAV-kontorene kan samarbeide bedre med unge voksne

Berit Paulsrud, NAV Akershus, deler sine erfaringer med samarbeidet med Proffene

12:00 Lunsj

13:00 Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar

Presentasjon av rapporten, ved arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

13:30 Kommentarer til rapporten fra ulike ståsted:

Spørsmål og kommentarer

14.15 Pause

14:30 Utvikling av NAV-kontor – veien videre

Refleksjoner og dialog:

  • Områdedirektør i KS Helge Eide
  • Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik

15:00  Hvorfor gjør vi det vi gjør - og hvorfor gjør vi ikke noe annet?

ved filosof Einar Øverenget

15:45 Takk for i dag 

Til toppen