Evaluering av NAV-reformen

Den flerårige evalueringen av NAV-reformen er nå avsluttet. Evalueringen har sett på implementeringen av reformen, og om reformen har nådd sine hovedmål.

Bilde av NAV-skilt på vegg.
Foto: Snapshot/Colourbox

Hovedformålet med evalueringen har vært å gi svar på om reformen når de overordnede målene: Bedre arbeidsretting, bedre brukerretting og en mer effektiv forvaltning. Evalueringen har også omfattet en prosessevaluering for blant annet å dokumentere hvordan reformen er blitt gjennomført. Evalueringen startet opp i 2006/2007 og ble avsluttet i 2014. Resultatene viser at reformen har vært krevende, og at det tar tid å oppnå de ønskede effektene.

Den faglige ledelsen av evalueringen har vært ivaretatt av Rokkansenteret.

Publikasjoner om evalueringen av NAV-reformen

Du finner publikasjoner om evalueringen av NAV-reformen i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin (Current research information system in Norway).