NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne.

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor.

Hovedmålene for reformen:

  • Flere i arbeid og aktivitet - og færre på stønad
  • Forenkle tjenestene til brukerne
  • Tilpasse tjenester til brukernes behov
  • En helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning