Milepæler i NAV-reformen

Oversikt over de viktigste hendelsene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av NAV-reformen.