Forslag om ny pensjonsmodell for sjømenn sendes på høring