Har du spørsmål om pensjonsreformen?

Spørsmål om pensjonsreformen kan rettes til:

Arbeids- og sosialdepartementet
Pensjonsavdelingen
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Telefon 22 24 86 01.
E-post: postmottak@asd.dep.no

Dersom du har spørsmål om din egen framtidige pensjon kan du kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Mediehenvendelser kan rettes til
Presse- og kommunikasjonsseksjonen i Arbeids- og sosialdepartementet. 

 

Til toppen