Ny kartlegging av bostedsløse

NIBR har gjennomført en ny kartlegging av bostedsløse i Norge basert på tall fra uke 28 i 2012. Tallene viser et samlet omfang som samsvarer omlag med forrige kartlegging fra 2008. Den nye kartleggingen er referert i NIBR-rapport 2013:5 Bostedsløse i Norge i 2012 - en kartlegging.

For femte gang er det foretatt en kartlegging av bostedløse i Norge. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) foretok kartleggingen i uke 48 i 2012 og denne viser at 6200 personer kom inn under definisjonen som bostedsløs på dette tidspunktet. Tallet samsvarer omlag med tallet fra forrige kartlegging i 2008.

Kun to prosent av de bostedløse er det vi betegner som uteliggere. Definisjonen av bostedsløs omfatter også personer som ikke disponerer en eid eller leid bolig men som er henvist til foreløpige botilbud, som å oppholde seg hos slektninger, venner og kjente, og som er under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal frigis eller utskrives innen to måneder.

Kartleggingen viser både positive og negative utviklingstrekk. I motsetning til våre naboland, som har hatt en vekst i antallet bostedsløse har tallet i Norge holdt seg nogenlunde stabilt siden forrige kartlegging som ble utført i 2008. Det er færre med rusproblemer som er bostedløse, og utviklingen med stadig flere bostedløse under 25 år har stoppet opp. Kartleggingen viser også at 679 barn er bostedsløse sammen med en eller begge av sine foreldre.

Mer om kartleggingen kan du lese her:
NIBR-rapport 2013:5 Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Til toppen