Lenker til aktører i boligsosialt arbeid

Lenker til sentrale aktører i Norge, Norden og Europa.

Det er mange aktører i det boligsosiale arbeidet, på myndighetshold, blant organisasjoner og på privat hold. Nedenfor følger en liste med lenker til sentrale aktører i Norge, våre nærmeste naboland og Europa. Listen tar ikke sikte på å være utfyllende, men gir en viss pekepinn om bredden i aktiviteter og interessenter i arbeidet. 


Norge

Europa

Til toppen