Vil du skrive masteroppgave om bygningsrett?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut stipender til dyktige og engasjerte jusstudenter som ønsker å skrive en masteroppgave innen bygningsrett. Søknadsfristen er 1. desember 2018.

Departementet ønsker å gi stipend til studenter som velger bygningsrett som tema i sin masteroppgave. Hovedkriteriet for tildeling er at oppgaven skal være interessant for departementets arbeidsfelt og at temaet er knyttet til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven (tredje – femte del, kapittel 16-33). Oppgavens tema kan gjerne overlappe med eller vurdere forholdet til andre felt, som for eksempel rettsinformatikk, forvaltningsrett, ekspropriasjonsrett, arealplanlegging, strafferett, skatterett, EØS-rett eller entrepriserett. 

Kandidater med spesialkompetanse i bygningsrett kan få spennende jobber innen både offentlig sektor (departementene, fylkesmannsembetene og kommunene) og i privat sektor (advokater, organisasjoner og bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen).

Generell informasjon

Tildeling av stipend på inntil kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentenes faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse. Alle studenter som er tilknyttet et universitet kan søke.

For å søke på stipendet må du:

  • Skrive en søknad på maksimum en side
  • Legge ved prosjektskisse som omhandler masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, framdriftsplan, samt oppgavens omfang (30 eller 60 studiepoeng)
  • Legge ved dokumentasjon på avlagte eksamener og eventuell relevant arbeidserfaring
  • Sende søknaden som e-post til rune.carlsen@kmd.dep.no Søknaden merkes ”Masterstipend i bygningsrett”

Søknadsfrist: 1. desember 2018

Departementet vil utbetale to tredjedeler av stipendet når studieinstitusjonen har bekreftet at oppgavens tema og veileder er godkjent. Siste tredjedel utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid, og oppnår karakteren B eller bedre, for at siste del av stipendet utbetales.

Spørsmål både om tema og søknadsprosedyre kan rettes til Rune Carlsen rune.carlsen@kmd.dep.no Dersom du har problemer med å oppfylle alle kravene, for eksempel fordi du mangler veileder eller prosjektskisse, ta kontakt for å diskutere en løsning.

Til toppen