Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil du skrive masteroppgave om boligrett? - Søknadsfrist utløpt

Stipend til masteroppgaver i rettsvitenskap - boligrett. Søknadsfrist 15. juni 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut stipender i 2018. Vi kan gi stipend til dyktige og engasjerte jusstudenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema knyttet til boligrett.

Alle som har interesser på boligmarkedet, må i større eller mindre grad forholde seg til juridiske rammebetingelser. Bolig- og bygningsavdelingen har fagansvaret for blant annet eierseksjonsloven, husleieloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven. Departementet ønsker å stimulere studenter til å skrive en masteroppgave knyttet til disse lovene.

Studentene kan fritt velge oppgavetema.

Aktuelle temaer kan for eksempel være:

1. Ulike problemstillinger knyttet til hvordan lovgiver bør trekke grensen mellom seksjonseiernes frie råderett og fellesskapsinteressene (i eierseksjonsloven):

  • Kan hensynet til fellesskapet og bomiljøet legitimere begrensninger i en seksjonseiers rett til å drive med korttidsutleie (Airbnb og lignende)?
  • «Hyblifisering». Begrepet kan referere til at en bolig bygges om eller endres for å legge til rette for flere små soverom i bolig. Det kan også være ombygging av én stor leilighet til flere hybler med eget bad og kjøkken. Videre kan det også referere til at det bor for mange personer inne i en og samme bolig, uavhengig av endringer inne i boligen. Formålet vil i alle disse tilfellene være å drive utleie til flest mulig personer innen samme boenhet. De øvrige seksjonseierne vil kunne mene at utleien er problematisk mht. støy, trafikk til og fra boligen, økt belastning på varmtvann etc. Kan hensynet til fellesskapet legitimere begrensinger i en seksjonseiers mulighet til å endre/bygge om sin bolig eller leie ut til mange for å maksimere leieinntektene?

2. I store sameier ivaretas som regel drift og vedlikehold på et nokså upersonlig nivå, gjerne gjennom en forretningsfører. Personlige konflikter vil derfor sjelden få betydning for driften av sameiet. Seksjonseiere i konflikt overstyres som regel av et flertall av seksjonseiere som ikke er berørt av konflikten. Slik er det ikke i de minste sameiene, for eksempel en tomannsbolig. Bør eierseksjonsloven ha særregler for beslutningsprosesser i de minste sameiene, og hvordan kan en slik regulering være?

3. Departementet får jevnlig henvendelser som viser at mange ikke vet om de bor i et borettslag eller et eierseksjonssameie. Er det grunn til å opprettholde to ulike former for kollektiv boligeie? Bør eierseksjonsloven og burettslagslova i større grad harmoniseres?

Praktiske rammer for søknaden: 

Alle studenter som er tilknyttet et universitet i Norge kan søke.

Tildeling av stipend på kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

For å søke på stipendet må du

  • skrive søknad
  • legge ved prosjektskisse som omhandler masteroppgavens tema og problemstillinger
  • legge ved en foreløpig framdriftsplan
  • legge ved karakterutskrift og dokumentasjon på annen relevant erfaring
  • sende søknaden som e-post til [email protected]

Søknadsfrist: 15. juni 2018

Departementet vil utbetale 2/3 av stipendet når studieinstitusjonen har bekreftet at oppgavens tema og veileder er godkjent. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid, og oppnår karakteren B eller bedre, for at siste del av stipendet skal utbetales.

Til toppen