Regler i plan- og bygningsloven som gjelder ved bygging av terrasser og plattinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 11.11.2014 gitt svar til Sivilombudsmannen om hvilke regler som gjelder ved bygging av terrasser og plattinger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 11.11.2014 til Sivilombudsmannen uttalt seg om hvilke terrasser og plattinger som omfattes av tiltaksbegrepene i plan- og bygningsloven §§ 1-6 og 20-1 og hvilke materielle krav som gjelder ved bygging av terrasser og plattinger, herunder avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. Det blir også redegjort for hvilke terrasser og plattinger som kommunen etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b kan godkjenne plassert nærmere nabogrense enn avstandskravene i andre ledd.