Farlig snølast

Dårlige og umåkede tak kan utgjøre vesentlig fare for personer. Plan- og bygningsloven § 31-3 pålegger eier å sørge for at eksisterende byggverk og installasjoner holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom.

Dårlige og umåkede tak kan utgjøre vesentlig fare for personer. Plan- og bygningsloven § 31-3 pålegger eier å sørge for at eksisterende byggverk og installasjoner holdes i slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for for person, eiendom eller miljø. Ettersom tak har begrensninger i bæreevnen, må de måkes når det er kommet mye snø på dem for å unngå skade på bygningen eller personer.

Direktoratet for byggkvalitet har publisert en enkel veiledning for måking av tak: Gode råd mot snøtunge tak