Byggeskikknøkkelen

En nøkkel som skal sikre byggeskikk og estetikk i kommunal byggesaksbehandling er utarbeidet i samarbeid mellom Husbanken, SINTEF, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Nå lanseres Byggeskikknøkkelen i alle kommuner.

En nøkkel som skal sikre byggeskikk og estetikk i kommunal byggesaksbehandling er utarbeidet i samarbeid mellom Husbanken, SINTEF, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Nå lanseres Byggeskikknøkkelen i alle kommuner.

Nøkkelen er et oppslagsverk i forbindelse med planlegging, saksbehandling og bygging. Byggeskikknøkkelen inneholder også en estetikkveileder til hjelp for skjønnsvurdering.

Anne Marit Vagstein er prosjektleder for utvikling av Byggeskikknøkkelen i Husbanken. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet har hun sammen med SINTEF jobbet med ressursverktøyet som skal bidra til felles forståelse av kvaliteter, mål og utfordringer i kommunenes byggesaksarbeid.

Byggeskikknøkkelen er delt i emnene "Begrep", "Planstrategi", "Reguleringsplan", "Estetikkveileder", "Kommuneplan" og "Byggesaken".

Detaljer og mer informasjon om verktøyet finner du her:

Til toppen