Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Byggeskikk og områdeutforming

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å fremme god byggeskikk. Viktige virkemidler i arbeidet er plan- og bygningsloven med forskrifter, Husbankens låne- og tilskuddsordninger og støtte til informasjon og kunnskapsbygging.

God byggeskikk er omtanke for mennesker og miljø og handler om kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet.
Staten stimulerer til god byggeskikk og attraktive bygde omgivelser ved bruk av juridiske virkemidler og informasjonsformidling, rådgivning og stimuleringstiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler årlig ut Statens byggeskikkpris, en hederspris for godt utformete bygninger med tilhørende anlegg.

Husbanken har ansvaret for det statlige arbeidet med å fremme god byggeskikk og har rollen som nasjonalt kompetansesenter. Husbanken skal stimulere til økt kunnskap om god byggeskikk i kommuner og byggenæring. Innsatsen retter seg mot det bygde miljøet som helhet, og omfatter både nybygging og eksisterende bygningsmasse.

Du finner mer informasjon om Husbankens arbeid med byggeskikk på www.husbanken.no

Til toppen