Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

Formål

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kriterier

Kandidater til prisen skal

  • ha fremragende byggkvaliteter
  • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

For 2019 ønsker departementet også å legge vekt på god transformasjon.

Bygget må være ferdigstilt i 2015 eller senere for å kunne være kandidat til prisen for 2019.

Hvordan foreslå kandidater til prisen

Det er åpen forslagsrett for prisen. Alle kan foreslå kandidater, og det er mulig å foreslå egne bygg.

Forslaget sendes til Direktoratet for byggkvalitet, som er sekretariat for prisen. 

Dokumentasjon som må følge forslaget:

  • beskrivelse av prosjektet og prosessen
  • fotografier og tegningsunderlag

Juryen

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen gir en skriftlig redegjørelse for valget av vinner. Juryen oppnevnes for en periode på fire år. 

Les mer om juryen på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

 

Til toppen