Internasjonale erfaringer

Nordisk-Baltisk-Polsk samarbeid
Mer effektivt byggemarked i Østersjøregionen

UK
Rapporten Rethinking Construction

Videreføring og sammenslåing av initiativene
Rethinking Construction Ltd og Construction Best Practice Programme

Sverige
Byggkostnadsforum

Danmark
Ervervs- og boligstyrelsen
Byggeriets Evaluerings Center

Til toppen