Nyheter om ny plan og bygningslov

- En mer effektiv byggeprosess
Se tv-overføringen fra pressekonferansen 04.04.08.
Med lov skal land byggjast
Kommunal- og regionalministerens innlegg på pressekonferansen om ny plan- og bygningslov 04.04.08

Ny plan- og bygningslov
Innlegg av statssekretær Dag Henrik Sandbakken på BE-dagene, Storefjell 26.03.08.

Med lov skal land byggjast!
Innlegg av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa på Byggedagene 05.03.08.

Til toppen