Ny plan- og bygningslov settes i kraft 1. juli 2010

Fra 1. juli 2010 gjelder ny plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Her finner du de nye reglene og relevant informasjon i forbindelse med ikraftsetting, inkludert rundskriv H-1/10 om ikraftsetting.

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Den 1. juli 2010 ble ny plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter satt i kraft. Her finner du de nye reglene:

Statens bygningstekniske etat har utarbeidet veiledere til forskriftene.

Ikraftsetting av ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) er nærmere beskrevet i rundskriv H-1/10.

NKF byggesak og NKF plansak har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartemenet laget et lovspeil til ny plan- og bygningslov.

I forbindelse med overgangen til nye regler, har Kommunal- og regionaldepartementet informert landets kommuner om behovet for å fastsette nye gebyrregulativ.
Les brevet og departementets uttalelse om utforming av gebyrregulativ.

 

Til toppen