Byggeprosessen

Sakbehandlingsreglene etter plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Den 1. juli 2010 ble ny plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter satt i kraft.

Plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) med forskrifter angir saksbehandlingsreglene og de materielle kravene i en byggesak.

Til toppen