Rapporter

·         Kompetanseoverføring for reduksjon av byggfeil, Stenstad, Rolstad, Vordahl. Byggforsk Prosjektrapport 2005: 384. Samarbeidsrapport mellom BNL, Byggforsk, Forbrukerrådet, NTNU og SINTEF

·         Kontroll med byggekostnadene gjennom produktivitetsmåling og annen systematisering av fakta?, Ingvaldsen, Edvardsen, Medby, Byggforsk oppdragsrapport 2005

·         Industrialisering som mulig vei for reduksjon av byggekostnader, Berg, Byggforsk oppdragsrapport 2005

·         Bibliotekfaglig oversikt over Byggekostnadsprogrammets satsingsområder, Berg, Fiane, Byggforsk oppdragsrapport 2005 (PDF-format) 

Til toppen