Grorudalssatsingen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Staten har inngått en intensjonsavtale med Oslo kommune om et langsiktig samarbeid i Groruddalen. Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Stat og kommune vil samfinansiere innsatsen.