Husbankens virkemidler

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Husbankens viktigste virkemidler er grunnlån til oppføring og utbedring, tildelt etter kriterier som universell utforming, boligtilskudd til tilpasning, informasjon og veiledning og kompetansetilskudd.

Mer informasjon: Husbanken.