Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg

Byggenæringens landsforening, Arkitektbedriftene i Norge, Statsbygg, Enova, Statens bygningstekniske etat, Husbanken og Norges vassdrags- og energidirektorat samarbeidet om lavenergiprogrammet for bygg og anlegg. Programmet skal bidra til energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging i bygg og anlegg.

Byggenæringens landsforening, Arkitektbedriftene i Norge, Statsbygg, Enova, Statens bygningstekniske etat, Husbanken og Norges vassdrags- og energidirektorat samarbeidet om lavenergiprogrammet for bygg og anlegg.  Programmet skal bidra til energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging i bygg og anlegg.

Partene i klimaforliket er enige om at programmet skal trappes opp. Det skal settes av midler til kompetanseoppbygging i næringen, gjennomføring av forbildeprosjekter og forskning og utvikling på mer energi- og miljøvennlige byggevarer og byggeløsninger.