Nye energikrav i teknisk forskrift

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) har egne bestemmelser om energibruk i nybygg og ved søknadspliktige rehabiliteringer. Energikravene ble revidert i 2007 og skal redusere samlet energibehov i nye bygninger med rundt 25 prosent. Det er gitt en overgangsperiode frem til 1. august 2009 der nye og gamle energibestemmelser gjelder side om side.

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) har egne bestemmelser om energibruk i nybygg og ved søknadspliktige rehabiliteringer. Energikravene ble revidert i 2007 og skal redusere samlet energibehov i nye bygninger med rundt 25 prosent. Det er gitt en overgangsperiode frem til 1. august 2009 der nye og gamle energibestemmelser gjelder side om side.

De nye energikravene setter store krav til produsenter av byggevarer, prosjekterende og utførende, samt kommunen som tilsynsmyndighet. Statens bygningstekniske etat har utarbeidet en temaveileder som skal bidra til at de nye energikravene etterleves, se www.be.no.

Partene i klimaforliket er enige om at energikravene i TEK skal revideres langt oftere enn det som hittil har vært vanlig og minimum hvert femte år.

Mer informasjon om de nye energikravene i TEK er tilgjengelig på www.be.no.