Samarbeid om handlingsplan for økt energikompetanse i byggenæringen

Gjennom EU-programmet Build Up Skills skal byggenæringen og myndighetene nå samarbeide om å lage en handlingsplan for å øke kompetansen om energieffektiv bygging og rehabilitering, og bruk av fornybar energi i byggenæringen. Hensikten er at byggenæringen skal styrke konkurranseevnen og ha tilstrekkelig kunnskap for å nå målene om lavere energibruk i bygningsmassen, lavere utslipp av klimagasser og innføring av "nesten null energinivå" som standard for nye bygninger.

Samarbeid om handlingsplan for økt energikompetanse i byggenæringen
Gjennom EU-programmet Build Up Skills skal byggenæringen og myndighetene nå samarbeide om å lage en handlingsplan for å øke kompetansen om energieffektiv bygging og rehabilitering, og bruk av fornybar energi i byggenæringen. Hensikten er at byggenæringen skal styrke konkurranseevnen og ha tilstrekkelig kunnskap for å nå målene om lavere energibruk i bygningsmassen, lavere utslipp av klimagasser og innføring av "nesten null energinivå" som standard for nye bygninger.

Statens bygningstekniske etat (BE) har fått delegert ansvar av Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet for å følge opp EU Build Up Skills. Gjennom Lavenergiprogrammet skal BE, Enova, Byggenæringens Landsforening og bransjeforeningene for byggmestere, rørleggere, murere og entreprenører samarbeide om å finne gode tiltak for å øke kompetansen på energiområdet i næringen. Kompetansebyggingen skal være rettet inn mot praktisk byggevirksomhet. Lavenergiprogrammet vil invitere aktører i næringen til å bidra inn i prosjektet gjennom deltagelse i en bredt sammensatt referansegruppe.

Prosjektet går over 18 måneder, og prosjektkostnadene er estimert til ca. 350 000 Euro. EU-kommisjonen dekker ca. 310 000 Euro gjennom programmet Intelligent Energy Europe (IEE). Resten av kostnadene dekkes av egeninnsats fra Enova og BE.

Les også omtale på BEs nettsider.