Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt noen forenklinger og presiseringer i matrikkelforskriften.

Endringene gjelder for det første tilpasninger til ny jordskiftelov. De nye reglene legger opp til en mer enhetlig regulering av informasjonsflyten mellom jordskifteretten og matrikkelmyndigheten i kommunene.

Endringene omfattet også enkelte andre forenklinger og presiseringer, bl.a. om:

  • bruk av hjelpelinjer i matrikkelen
  • differensierte regler for utsatt oppmålingsforretning
  • unntak fra krav om delingstillatelse etter plan- og bygningsloven for visse tiltak som behandles etter annet lovverk
  • krav til geografisk klarhet før ny matrikkelenhet kan opprettes
  • bruk av kontorforretning
  • bruk av adressetilleggsnavn

De nye reglene om bruk av hjelpelinjer i matrikkelen følges av en tilsvarende presisering i forskrift 18. desember 2013 nr. 1599 om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Nye differensierte regler om utsatt oppmålingsforretning følger opp en endring i matrikkellova § 35. Endringen ble satt i kraft med kongelig resolusjon 18. september 2015.

Endringene er nærmere omtalt i notatet "Om endringer i matrikkel-forskriften, Tilpasning til ny jordskiftelov med mer (pdf)".

Endringene er publisert på Lovdata her:

Endringene gjelder fra 1. januar 2016.

Til toppen